Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du viktig för ditt barns lärande och därför är du även viktig för oss.

Vi uppskattar när du är nyfiken, precis som vi. Vi strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och du är alltid välkommen att vara med i verksamheten och påverka med dina tankar och synpunkter. Du får gärna vara med oss en dag för att se hur vi arbetar.

En gång på termin bjuder vi in till ett föräldraforum där du får möjlighet att träffa förskolechefen för informella samtal om vad som händer i verksamheten, få svar på eventuella frågor, diskutera och framföra synpunkter. Hit är alla vårdnadshavare välkomna och finns behovet av tolk så ordnas det.