Om oss

Vi tror på det kompetenta barnet och utgår från barnens intressen, nyfikenhet och behov. Alla pedagoger ser och möter barnen som just den unika individ barnet är.

Vår verksamhet

Barnens kreativitet och nyfikenhet styr arbetet och vi arbetar på ett utforskande arbetssätt där barnen får ställa hypoteser med närvarande pedagoger som medforskare. För att kunna ge varje barn de rätta utmaningarna är pedagogisk dokumentation och reflektion viktiga hjälpmedel i vårt arbete. Genom detta synliggör vi barnens lärande för oss och barnen själva. Vi arbetar ständigt med att skapa en trygg miljö där alla barn känner sig hörda och sedda.

Lärmiljö

Vi har ljusa fina lokaler och tanken är att varje barn ska finna något som lockar dem till nyfikenhet och utforskande. En miljö med många mötesplatser för barns lärande och lek är viktigt hos oss. Genom leken utvecklas barnets förmåga att förstå sig själv, andra och omvärlden.Vi erbjuder basmiljöer som inspirerar till skapande, språk- och kommunikation, bygg- och konstruktion, natur- och teknik, kultur, rolllek samt matematik. Allt anpassat efter ålder och barnens intresse.
En stor del i alla våra basmiljöer är IKT. Vi strävar efter att våra digitala verktyg ska bli en naturlig del i vår verksamhet och skapar en möjlighet att kontinuerligt förändra och förnya våra miljöer.