Digitala verktyg

På alla våra tre förskolor strävar vi efter att våra digitala verktyg ska bli en så naturlig del i verksamheten som möjligt.

Digitala verktyg som en naturlig del i verksamheten

Det pågår ett aktivt arbete med IKT som ett pedagogiskt verktyg, både projektorer, lärplattor och digitala mikroskop skapar otroliga möjligheter i det pedagogiska arbetet med barnen men också som arbetsverktyg för pedagogerna. På förskolan arbetar vi medvetet med både material och miljö och målet är att de digitala verktygen är precis lika tillgängliga som allt annat material.

Genom användandet av de digitala verktygen skapas också en ny möjlighet för barnen att uttrycka sig och kommunicera på flera olika sätt. Det öppnar även upp möjligheter för reflektion tillsammans med barnen, då vi kan sätta samman projektion och dokumentation. På så sätt kan barnen återuppleva det vi gjort genom att ”vara i det igen” och även dela erfarenheter och tankar med varandra.